Desculpe, esta página ainda não está disponível em português.

TechWorld Review 2015


Brittiska Observium och tyska PRTG är två övervakningsverktyg med en hel del likheter. Båda har ambitionen att övervaka "allt" i ett nätverk och i externa molntjänster. De är också enkla att installera, man kan prova gratis och prislapparna för de fulla licenserna är om inte låga, så åtminstone rimliga.

Men verktygen har helt olika ansatser till hur själva övervakningen utförs. Observium använder snmp, ett standardprotokoll som stöds av allt möjligt - från små skrivare och switchar till servrar och stordatorer. PRTG använder helst skräddarsydda agenter på de övervakade systemen.

Rond 1: Systemkrav

Observium

Observium installeras på en Linuxserver; Ubuntu eller Debian rekommenderas. Främst två sätt används för att övervaka nätverket: snmp och ping-protokoll.

På alla vanliga operativsystem kan man för det mesta hämta information om cpu- och minnesanvändning, ip-adresser, disklagring och mycket annat via snmp. Men enklare produkter, som switchar visar kanske bara någon grundläggande parameter som upptid eller trafikstatistik via snmp.

Sedan 2014 har Observium därför börjat få stöd för något som de kallar för Unix-agenter. Det är enkla skript som kan installeras på en Linux- eller Unixdator, och som samlar in data, till exempel loggar, för rapportering till Observium.

 

FIGUR: Observium presenterar grafer över mätvärdena på ett snyggt och överskådligt sätt, det är enkelt att fokusera på en viss tidperiod. Värre är det med larmfunktionerna.

observium2.jpg

 

PRTG

PRTG Network Monitor är en helt annan historia: en Windowsbaserad mjukvara, delvis byggd på Dotnet-plattformen. Tillverkaren rekommenderar att man kör PRTG på en fysisk maskin med Windows Server 2008 R2 eller senare.

Visserligen kan PRTG använda snmp för att övervaka objekt i nätverket, men verktygets styrka ligger framför allt i den uppsjö av andra prober (mätmetoder) som finns. PRTG kan logga in på en Windows- eller Linuxdator och själv installera agenter som övervakar många fler parametrar än vad man brukar kunna göra med snmp. Dessutom kan man undersöka om nätverkstjänster svarar, och hur snabbt de gör det.

Redan på det här stadiet har alltså PRTG ett stort övertag mot Observium, och det kommer att bli mer av den varan.

 

FIGUR: I PRTG kan man fritt skapa "etiketter" på sensorerna, ett smidigt sätt att hålla ordning på dem.

observium1.jpg

Rond 2: Nedladdning

Observium

Gratisversionen av Observium är enkel att ladda ned från tillverkarens webb-server. Innan installationen behöver vi dock installera MySQL och köra några kommandon för att förbereda databasen.

Dokumentationen är inte helt genomarbetad, vissa moment är luddigt beskrivna.

Betalversionen av Observium har en annorlunda releasecykel än gratis-versionen, men till skillnad från de flesta öppen källkod-projekt är det de betalande kunderna som får buggfixar och nya funktioner först av alla. Tanken är att de ska uppdatera mjukvaran ofta, gärna varje vecka, men frågan är hur många som vågar sig på en sådan manöver i ett produktionssystem utan att först göra noggranna tester?

 

FIGUR: Att konfigurera Observium för att övervaka en nod är enkelt, det finns inte så många parametrar som ens kan konfigureras.

observium3.png

 

PRTG

PRTG-kunderna måste förbereda en Dotnet-installation på servern innan de kan registrera sig som kund på Paesslers webbplats, ladda hem mjukvaran och klicka igång installationen.

Dokumentationen är överlag bra och omfattande, den visar till exempel detaljer som hur man beräknar hur stora hårdvaruresurser som behövs för att övervaka sitt nätverk.

Rond 3: Konfiguration

Observium

Eftersom Observium för det mesta bara använder snmp behöver vi bara ställa in några få parametrar för att övervaka en nod. Verktyget söker automatiskt fram all information som det går att få ut via snmp, och gör ett mycket bra jobb när det gäller att tolka den informationen.

När vi vill övervaka servrar är Observium något begränsat, men det passar perfekt för att hålla koll på switchar, routrar, temperatursensorer och mycket annat.

PRTG

Jämfört med Observium har PRTG enormt många fler parametrar som behöver justeras. Konfigurationen tar mer tid att göra.

Paessler har ändå gjort det någorlunda lätt för användaren och väljer automatiskt ett antal mätprober som fungerar på det aktuella operativ-systemet. Verktyget sköter också automatiskt själva distributionen av agenterna.

Jämfört med Observium behöver man navigera igenom fler moment och förstå mycket mer om de övervakade systemen, men i gengäld får man bättre larmfunktioner och ett enormt mycket större utbud av mätmöjligheter.

Rond 4: Presentation

Observium

Webbgränssnittet är modernt och enkelt att arbeta i, och graferna visar på ett snyggt och tydligt sätt hur systemen mår.

Men när det kommer till alarmfunktionerna är Observium en rejäl besvikelse. Endast i den kommersiella versionen finns Alert Checker, ett verktyg där man kan sätta gränsnivåer för olika mätvärden. Dessutom påpekas det i dokumentationen att det är fråga om en ny, inte helt färdig delfunktion - än så länge är det alltså inget att hänga upp hela sin systemövervakning på.

PRTG

Paessler har snickrat ihop två olika kompletta gränssnitt till PRTG, dessutom finns appar för Android och IOS med lite enklare administrationsverktyg.

I PRTG finns larmfunktioner för mängder av prober, som kontrollerar ifall gränsvärden överskrids eller tjänster inte svarar.

Förutom de vanliga e-post-larmen har PRTG en trevlig extrafunktion: ett enkelt ärendehanteringssystem där man kan lagra felrapporter. Det går att fördela ärendena till ansvariga personer eller grupper, följa upp dem med anteckningar och överblicka vilka ärenden som är öppna eller stängda.

 

FIGUR: PRTG kan administreras med Windowsapplikation eller med ett webb-gränssnitt som ger en näst intill identisk användarkänsla - båda är mycket bra!

prtg.jpg

TechWorld slutsats

Observium och PRTG är två väldigt olika produkter. Visst, båda är moderna nätverksövervakningsverktyg för heterogena nätverk, men man behöver inte arbeta länge med snmp för att inse att det i praktiken är ett ganska dåligt sätt att övervaka servrar på.

Observium är ett bra verktyg, säkert ett av marknadens bästa när det gäller att övervaka via snmp, men just det begränsar också möjligheterna enormt mycket.

PRTG är otroligt mycket mer mångsidigt och flexibelt. Som lök på laxen gör PRTG:s avancerade användargränssnitt och det inbyggda ärendehanterings-systemet att de vinner här duellen överläget - det är en ren utklassning.

 

FIGUR: Bäst i test

baest-i-test.jpg